Hledat

Novinky

Spolupráce s Weilovkou

Střední škola automobilní a informatiky v Praze Hostivaři je líhní talentů a našich potenciálních kolegyň a kolegů.

V rámci loňského Kariérního dne se žáci a studenti na našem stánku velmi živě zajímali i o téma kolem „smart building“, tedy chytrých budov. Proto jsme rádi, že jsme nyní s Weilovkou navázali v tomto směru konkrétní spolupráci:

➟ Do vybraných učeben jsme nainstalovali měřící čidla, která kromě hodnot CO2 zaznamenávají i teplotu a vlhkost.

➟ Data zobrazujeme přímo v místnosti a také přeposíláme do speciálního portálu, aby je bylo možné vyhodnocovat.

Proč je to důležité?

Špatná kvalita vzduchu v místnostech má vliv na soustředění, únavu a náchylnost k šíření nemocí. Problém je, že oxid uhličitý (CO2) je plyn bez barvy a zápachu, takže si ani nevšimneme, že je ho v místnosti příliš. Jeho stav tak dokážeme zjistit jenom měřením. A pak už stačí jenom cíleně větrat, což zaručí správnou hladinu kyslíku a menší ztrátu tepla.

Téma inteligentní budov nabývá na významu čím dál více. V TTC MARCONI se tímto trendem aktivně zabýváme. Hybatelem změn je zejména internet věcí (IoT), který významně mění možnosti automatizace a kontroly v těchto budovách.