Hledat

Novinky

S rozvojem 5G a FRMCS se železnice stane ještě bezpečnější a efektivnější

Ondřej Havlík, výkonný ředitel TTC MARCONI, poskytl rozhovor serveru pro dopravu a logistiku, DopravaDnes.cz. Tématem rozhovoru byly především aktuální trendy v oblasti železnice.

Podle jeho slov je s nastupující 5G technologií možné očekávat významné změny, zejména plnou digitalizaci provozu a automatizaci některých systémů. To přinese nové možnosti pro správce infrastruktury při výměně dat s jednotlivými dopravci, ale i zlepšení kvality hlasových i datových služeb pro cestující.

Jako jeden z nejdůležitějších trendů Havlík označil zavádění standardu FRMCS, který nahradí stávající GSM-R systém. FRMCS nabízí řadu výhod, včetně vyšší spolehlivosti, dostupnosti a propustnosti. Díky tomu umožní efektivnější komunikaci v krizových situacích a také bude využitelný pro další aplikace, jako je například on-line sledování a diagnostika kolejových vozidel.

Nové možnosti přináší i digitalizace a datová analytika. Jednou z oblastí, na kterou se TTC MARCONI v rámci datové analýzy pro železnici zaměřuje, je on-line sledování a diagnostika kolejových vozidel. Sbíraná data umožňují dopravcům optimalizovat údržbu a opravy, čímž snižují náklady a zvyšují komfort pro cestující.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde: https://www.dopravadnes.cz/clanek/rozhovor-sondrejem-havlikem-vykonnym-reditelem-spolecnosti-ttc-marconi