Hledat

Novinky

Mezinárodní konference Carnahan Conference on Security Technology (ICCST 2022)

Ve dnech 7. – 9. září 2022 probíhal ve Valči 55. ročník mezinárodní konference o bezpečnostních technologiích Carnahan Conference on Security Technology (ICCST 2022). Úvodní klíčový projev zde měl Martin Bajer, ředitel pro strategii TTC MARCONI, a to na téma „Konvergované zabezpečení – praktická aplikace“.

Tato konference probíhá pod záštitou IEEE (International the world’s leading professional association for the advancement of technology) a je jednou z nejstarších bezpečnostních konferencích na světě. Sympozium má široký záběr s prezentacemi zaměřenými na pokročilé bezpečnostní technologie, včetně výzkumu, vývoje, systémového inženýrství, testování, hodnocení, případových studií a nových směrů výzkumu, které mají čelit současným i budoucím výzvám.