Hledat

Novinky

TTC MARCONI představilo bezpečnostní řešení pro oblast dopravy

Ve dnech 20. – 22. listopadu proběhl v Praze mezinárodní bezpečnostní kongres světové asociace železniční dopravy UIC. Společnost TTC MARCONI, která je partnerem kongresu, při jeho příležitosti představila komplexní řešení pro bezpečnost, ochranu a zmírnění provozních rizik v dopravě.

Řešení, navržené ve spolupráci se společností Qognify, patří v současnosti k nejmodernějším a nejucelenějším systémům, které jsou pro tuto oblast celosvětově k dispozici. Integruje všechny bezpečnostní systémy zákazníka do jedné platformy, a pomáhá tak nejen k dalšímu podstatnému snížení rizik, ale i k výrazné optimalizaci provozních nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti.

Množství informací, které denně proudí do řídícího a dohledového pracoviště, je obrovské. Přicházejí většinou z různých systémů – kamery, řízení přístupu, radary, automatické rozpoznávání registračních značek, RFID, GIS, HVAC, počasí, alarmy, požární systémy, IP systémy a další. Důležité potom je, jak s těmito daty dále pracovat.  Řešení TTC MARCONI umožňuje dát těmto údajům smysl, určí jejich relevanci prostřednictvím analýzy a korelace. Navíc díky pokročilým analytickým nástrojům a business inteligenci poskytuje celkový pohled na organizaci, odhaluje trendypomáhá učinit správná rozhodnutí. To nejen zvyšuje bezpečnost a snižuje rizika, ale také zlepšuje kontrolu nad vlastním provozem.

 

Hlavní výhody řešení

Stálý přehled o aktuální celkové situaci – okamžitá dostupnost relevantních informací v reálném čase během mimořádných situací i za běžného provozu.

Zpracování informací ze stovek až tisíců různých zdrojů z jednoho místa – naše řešení umožňuje pohodlnou správu a sledování tisíců různých bezpečnostních zařízení. Kamery, ochrana perimetru, požární nebo přístupové systémy, to vše vám začleníme do jednoho standardizovaného rozhraní.

Výrazně rychlejší odezva na jednotlivé incidenty a krizové situace – součástí řešení jsou předdefinované scénáře určené pro běžné typy incidentů. Všichni tak v každém okamžiku vědí, co se děje a jak reagovat.

Snížení provozních nákladů např. díky značnému omezení nutného množství řídících středisek a počtu jejich operátorů.

Výrazné zlepšení spolupráce a sdílení informací se všemi zúčastněnými stranami v případě vážných incidentů, a to včetně složek integrovaného záchranného systému, obcí, případně národního krizového centra.