Hledat

Outsourcing

Potřebujete se prioritně věnovat své hlavní komerční činnosti a nechcete se zatěžovat ostatními činnostmi, které jsou z celkového pohledu pouze činnostmi podpůrnými? Využijte naši službu „Outsourcing“ − zajistíme pro vás provoz dílčích technologií nebo i celých řešení. Jejich detailní znalost, získaná na mnoha instalacích, projektech a při poskytování rozsáhlých servisních služeb, nám umožňuje provozovat technologie a řešení velmi efektivně a na vysoké technickoprovozní úrovni. Individuálně lze také přistoupit na převzetí technologie do majetku TTC MARCONI a přejít do režimu poskytování služeb.

Proč využít outsourcing TTC MARCONI

  • Přístup k expertním řešením
  • Úspora času
  • Zlepšení operativního řízení
  • Snížení rizika v delším horizontu
  • Snížení nákladů