Hledat

Novinky

FRMCS bylo hlavním tématem TTC MARCONI na Konferenci sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici

Nosným tématem na konferenci byl pro TTC MARCONI nový mobilní komunikační systém FRMCS postavený na 5G, který jednak nahrazuje zastaralý systém GSM-R a je také klíčovým faktorem pro digitalizaci železnice. TTC MARCONI se podílí na standardizaci FRMCS v rámci svého členství ve výboru UNITEL sdružení evropských výrobců pro železnici UNIFE.

Naši specialisté se ve svých příspěvcích na konferenci zaměřili nejen na vlastní FRMSC standard, ale také na architekturu systému a jednotlivé části z pohledu transportní, služební a aplikační vrstvy.

Na našem stánku jsme pak předváděli praktickou ukázku implementace funkčních požadavků FRMCS v dispečerském terminálu s vytvářením dynamických skupin volání na základě polohy, směru a rychlosti vlaků, složek integrovaného záchranného systému a dalších pracovníků.