Hledat

Novinky

TTC MARCONI na UNIFE 2023

Ondřej Havlík (výkonný ředitel TTC MARCONI) a Martin Bajer (ředitel obchodu a rozvoje TTC MARCONI) se v červnu zúčastnili valné hromady UNIFE 2023 (Evropské asociace železničního dodavatelského průmyslu).

Je to vždy zajímavá příležitost potkat se s významnými evropskými železničními partnery a diskutovat témata, která jsou důležitá pro rozvoj a budoucnost železničního průmyslu.

Diskuzní fóra se zaměřovala zejména na:

  • inovace
  • udržitelnou mobilitu
  • kybernetickou bezpečnost
  • investice
  • kvalitu
  • obchod

Tato setkání umožnila analyzovat získané zkušenosti, nové výzvy a potenciální příležitosti pro dodavatele při budování nové generace spolehlivé multimodální dopravy, jejíž páteří bude právě železnice.

Děkujeme za příležitost k setkání, třeba i s Josefem Doppelbauerem, výkonným ředitelem EAR (European Union Agency for Railways), se kterým jsme mj. diskutovali o nezbytných investicích do infrastruktury či snižování nákladů prostřednictvím standardizace pro efektivní jednotný evropský železniční prostor.

https://www.unife.org/