Hledat

Novinky

Evropská Unie podpořila výzkumný projekt TTC MARCONI.

Evropská Unie v rámci svého operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podpořila projekt TTC MARCONI zaměřený na vývoj nového komunikátoru pro oblast energetiky a drážní dopravy. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z prostředků Fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nový komunikátor umožní automatizovat nalézání a podávání hlášení o chybách a poruchách a snížení provozních nákladů daného zákazníka. V případě energetiky komunikátor umožní decentralizaci energetické sítě a přechod na tzv. zelenou energetiku.

Popis projektu:

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Aplikace – IX. výzva

Název projektu: Výzkum a vývoj systému komunikačních zařízení pro použití v inteligentních datových systémech

Cíl projektu: Cílem projektu je vývoj a výzkum komunikátoru, který bude cenově dostupný pro široké spektrum zákazníků v oblasti drážní dopravy a energetickém sektoru, a bude jej možné v odpovídajícím počtu kusů zapojit do jednoho uceleného systému. V projektu vzniknou 2 prototypy komunikátoru, 1 pro odvětví drážní dopravy, 1 pro energetiku.

Stručný popis operace: Žadatel po úspěšné realizaci projektu doplní mezeru na trhu komunikátorů tím, že vyvine unikátní a pro zákazníka ekonomicky přínosný komunikátor. Bude se jednat o zcela nový komunikátor, který umožní jak automatizovat nalézání a podávání hlášení o chybách a poruchách, tak i snížit provozní náklady daného zákazníka. V případě energetiky komunikátor umožní decentralizaci energetické sítě a přechod na tzv. zelenou energetiku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.